Họ tên: Đoàn Thị Phương Chi
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Đoàn Cường
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Hoàng Lan
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Huỳnh Thanh Nhã
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Huỳnh Quang Minh Quân
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Lương Thị Xuân Trang
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Thanh Tuyền
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10