Họ tên: Huỳnh Thanh Nhã
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị Uỷ ban nhân dân Phường 11 Quận 10
 • Thái độ phục vụ của công chức

  Tốt

  Bình thường

  Kém
 • Giải thích-hướng dẫn của công chức

  Dễ hiểu

  Bình thường

  Khó hiểu
 • Chất lượng phục vụ

  Tốt

  Bình thường

  Kém