Họ tên: Lê Minh Hải
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Trần Sơn Lộc
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Dương Đình Nhân
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Trần Hữu Phát
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính: Nam
Chức vụ: Cán bộ kinh tế
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10
Họ tên: Trần Thị Thúy Vân
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 2 Quận 10