Họ tên: Nguyễn Thị Uyên
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Lê Hữu Lễ
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Trương Dạ Thảo
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Phan Quốc Việt
Giới tính: Nam
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Đặng Quang Hiệp
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9
Họ tên: Phạm Ngọc Phượng
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9