Họ tên: Phan Vũ Nhã Uyên
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Viên chức
Đơn vị Quận 11
 • Thái độ phục vụ của công chức

  Tốt

  Bình thường

  Kém
 • Giải thích-hướng dẫn của công chức

  Dễ hiểu

  Bình thường

  Khó hiểu
 • Chất lượng phục vụ

  Tốt

  Bình thường

  Kém