Đăng nhập

Hệ thống đã ngưng tiếp nhận đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp, để đánh giá chất lượng hành chính công vui lòng truy cập
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (khaosatdvcmc.hochiminhcity.gov.vn).

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG.
Vui lòng nhập Số biên nhận hồ sơ để thực hiện đánh giá.

(Nhập số biên nhận để thực hiện việc đánh giá)
Xin vui lòng sử dụng số biên nhận của hồ sơ nộp từ ngày 01/04/2016
Mã số đánh giá Security Code
Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu Phát triển triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại Thành phố. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn

Xin chân thành cảm ơn.Góp ý cho câu hỏi trên